Desensibilisatie | Immunotherapie

desensibilisatie-injectieDesensibilisatie (ook wel hyposensibilisatie, immunotherapie of allergievaccinatie genoemd) is een behandelmethode die wordt toegepast bij o.a. hooikoorts, waarbij een kleine hoeveelheid allergeen (allergie veroorzakende stof) herhaald wordt toegediend. Het doel is hierbij om het eigen afweersysteem minder gevoelig te maken tegen allergene stoffen van buitenaf waardoor de patient minder gevoelig (hyposensibel) of totaal ongevoelig (desensibel) wordt voor het allergeen.

Desensibilisatie d.m.v. zogenaamde hyposensibilisatie-vloeistoffen wordt toegepast bij onder andere hooikoorts. De door de immunotherapie verworven ongevoeligheid voor de allergene stof kan jaren aanhouden maar het effect is van persoon tot persoon verschillend. De manier van toediening verschilt per type allergie. Hooikoorts is zowel met injecties als met druppels te behandelen, terwijl het bestrijden van insectenallergie alleen kan met behulp van injecties.

injectiekuur

Een injectiekuur begint altijd met een instelfase waarin de patient wekelijks een injectie krijgt toegedient en waarbij de dosering langzaam wordt verhoogd. Gebruikelijk is om te beginnen met maximaal 3 allergenen tegelijkertijd. De concentratie en hoeveelheid allergene stoffen wordt gedurende een aantal maanden langzaamaan verhoogd totdat de maximale concentratie is bereikt. Daarna begint de onderhoudsfase. Gedurende een periode van 3 tot 5 jaar krijgt de patient iedere 4 tot 6 weken een injectie. Soms wordt besloten om in het begin een twee-wekelijks schema aan te houden. Er kunnen soms bijwerkingen optreden, daarom is het noodzakelijk voor de patient om na de injectie nog een half uur bij de behandelend arts (huisarts of allergoloog) te blijven. Op de plek van de injectie kan een zwelling ontstaan met jeuk, welke na korte tijd vanzelf weer verdwijnt. Een algemene allergische reaktie komt weinig voor, en treedt meestal op in het eerste half uur na de injectie, vandaar de verplichte wachttijd bij de allergoloog of huisarts.

Densibilisatie kan ook op natuurlijke wijze plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan imkers die na het krijgen van vele bijensteken ongevoelig zijn geworden voor bijengif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.